Shepherd Shootout – Fall 2017

Miami 37 - 82 Alabama
Nov 5, 2017Atlanta, Georgia